NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

SLAVICA IUVENUM 2009: Přihláška

Katedra slavistiky FF OU pořádá pod záštitou Slavistické společnosti Franka Wollmana

 

Mezinárodní setkání mladých slavistů SLAVICA IUVENUM

 

Setkání se bude konat 31. března a 1. dubna 2009 v prostorách FF OU.


Konference bude probíhat v sekcích:
1) Současné tendence v lingvistice a translatologii
2) Literární věda (Proměny a tvůrčí hledání slovanských literatur 19. a 20. století)
    Kulturologie
3) Současné tendence v translatologii

 

Termín podání přihlášky je 10. března 2009!


Na setkání s Vámi se těší

 

doc. PaedDr. Blažena Rudincová, CSc.
vedoucí katedry slavistiky FF OU
 
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Slavistická společnost Franka Wollmana
 
Mgr. Ireneusz Hyrnik, Ph.D.,
PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
garanti konference

 

Více informací zde.

Přihlášku najdete v Elektronické knihovně

27. 02. 2009

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130506 návštěv, dnes zatím 340 (1 online).