NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Globalizace, moc a postkomunismus: setkání s Jadwigou Staniszkis (14. 5.)

Setkání z cyklu Polsko 1989 – 2009 představí jednu z nejvlivnějších polských intelektuálek. 14. května proběhne v Polském institutu debata s politoložkou a socioložkou Jadwigou Staniszkis u příležitosti křtu českého překladu její knihy O moci a bezmoci (CDK Brno, 2009). Profesorka sociologie Jadwiga Staniszkis se narodila v roce 1942, působí na Varšavské univerzitě a v Institutu politických studií Polské akademie věd. Účastnila se tzv. březnových protikomunistických nepokojů v roce 1968, spolupracovala s Leszkem Kolakowským nebo Zygmuntem Baumanem. Později byla vězněna a vyloučena z Varšavské univerzity, pracovala na střední zdravotní škole a do Institutu sociologie se mohla vrátit až v roce 1981. Aktivně se zapojila do protikomunistického hnutí Solidarita. Přednášela mj. na UCLA nebo Harvardu, v Japonsku a Číně. Česky vyšla její kniha Postkomunismus. Zrod hádanky (CDK, 2006). Věnuje se politickému vývoji v postkomunistických zemích, evropské integraci, globalizaci a dalším současným problémům.

 
Jadwiga Staniszkis: O moci a bezmoci

(CDK, Brno 2009)
 

„Ve své zatím poslední esejistické knize Jadwiga Staniszkis analyzuje aktuální téma vlivu globalizace na národní stát, a to zejména z pohledu fenoménu moci a proměny vládnutí. Dovozuje, že dnešní situace, charakterizovaná „strukturálním násilím“ globalizace působícím na státy a společnosti postkomunistické Evropy, vyžaduje zcela nový způsob pojímání moci i její reflexe. Tento způsob nalézá v přechodu k vícehodnotovému, nelineárnímu způsobu myšlení charakteristickému například pro filozofické směry Dálného východu. Autorka pozoruhodně kombinuje makro a mikro rovinu pohledu a sleduje historické, politické, filozofické a ekonomické faktory, které v našem regionu působí. Kniha se vyjadřuje k problémům současného Polska, které představuje v rámci působení globalizace na národní stát velmi zajímavý případ; řada zjištění je však nesmírně aktuální i pro situaci České republiky.“ (ze stránek Polského institutu)

 

Polsko 1989 - 2009 podle Jadwigy Staniszkis

14. května 2009 od 18.00 hod.

Polský institut v Praze
Malé náměstí 1
(vchod z Karlovy ulice 27)
110 00 Praha 1

Více informací zde

 

-red-

05. 05. 2009

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1131746 návštěv, dnes zatím 416 (1 online).