NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

STUDENTI > KONFERENCE > Slavica Iuvenum 2006

Katedra slavistiky FF OU uspořádala pod záštitou Slavistické společnosti Franka Wollmana Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci

 

SLAVICA IUVENUM,

 

která se konala dne 29. března 2006 v prostorách FF OU.

 

Konference probíhala v sekcích:

 

A. Současné tendence v lingvistice a translatologii.

B. Literární věda (Proměny a tvůrčí hledání slovanských literatur 19. a 20. století).  

    Kulturologie.

 

Garanti konference: Mgr. Ireneusz Hyrnik, Ph.D.

                                PhDr. Jan Vorel, Ph.D.

 

Z pražské polonistiky se konference zúčastnily Michala Benešová, Michaela Stančová, Lucie Kněžourková a Hana Mátlová. Jejich příspěvky najdete v Zápisníku v sekci Odborné práce.

 

24. 10. 2006

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147322 návštěv, dnes zatím 110 (4 online).