NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

STUDENTI > SOUTĚŽE > Pravidla překladatelské soutěže PRZEKŁADANIEC POLSKI

Záštitu nad soutěží převzala ředitelka Polského institutu v Praze paní Agnieszka Kwiatkowska.


1.     Organizátorem soutěže je Katedra středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


2.     Soutěž je určena pouze pro studenty všech ročníků a oborů (bakalářského a magisterského stupně) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


3.     Cílem soutěže je:


-        popularizace polského jazyka a polské literatury,


-        zdokonalení překladatelských dovedností studentů.


4.     Předmětem soutěže je překlad textu dvou polských legend z polštiny do češtiny.


5.     Soutěžní překlady, podepsané pouze pseudonymem, je třeba zaslat poštou na adresu organizátora: Katedra středoevropských studií FF UK, nám. Jana Palacha, 116 38, Praha 1, případně předat jiným způsobem sekretariátu Katedry středoevropských studií FF UK, a to do 15. května 2015 (v případě doručení poštou je rozhodující datum podání). Do obálky s překladem je třeba přiložit druhou zalepenou obálku nadepsanou pseudonymem a obsahující jméno a příjmení autora překladu, jeho e-mailovou adresu a číslo telefonu.


6.     Výsledky soutěže budou zveřejněny v červnu 2015 v rámci setkání, o němž budou všichni účastníci soutěže (a nejen oni) oficiálně informováni.


7.     Při hodnocení soutěžních prací bude přihlédnuto nejen ke správnému pochopení textu a věrnému převedení jeho obsahu do českého jazyka, ale hodnocena bude také jazyková a stylistická správnost, tvůrčí využití překladatelských dovedností a přesnost jednotlivých překladatelských řešení.


8.     Vítězové soutěže budou odměněni věcnými cenami a jejich práce budou zveřejněny na facebookovém profilu organizátora.


9.     Soutěžní překlady bude hodnotit komise ve složení: Renata Rusin-Dybalska, Ph.D., Maria Magdalena Nowakowska, Ph.D., Mgr. Lucie Zakopalová, Mgr. Michala Benešová. Hodnocení soutěžní komise je definitivní a není možné se proti němu odvolat.


10.  Organizátor si vyhrazuje právo na případné změny v obsahu i výkladu těchto pravidel.


11.  Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit a reprodukovat soutěžní práce pro účely propagace soutěže a její prezentace v médiích. 


12.  Účast v soutěži a zaslání soutěžních překladů bude považováno za vyjádření souhlasu s těmito Pravidly překladatelské soutěže.


13.  Podrobnější informace poskytuje:


Jméno a příjmení, titul: Maria Magdalena Nowakowska, Ph.D.

e-mail: majkanowakowska@gmail.com


14. 03. 2015

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147127 návštěv, dnes zatím 521 (3 online).